Kế hoạch ngày chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tình Nam Định
Số ký hiệu văn bản 130/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày hiệu lực 05/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch ngày chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tình Nam Định
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Hoàng Cường
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-ngay-chuyen-doi-so-Quoc-gia-mung-10-thang-10-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-Nam-Dinh.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thượng- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thượng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang