image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
anh tin bai
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
XUÂN THƯỢNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

XUÂN THƯỢNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Phát huy dân chủ, củng cố sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tập trung khai thác mọi nguồn lực xã hội; từng bước phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ theo hướng quy hoạch, kế hoạch đảm bảo bền vững; giữ vững truyền thống thâm canh, đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi; tạo sự chuyển biến tích cực về cơ cấu kinh tế; phát triển văn hóa xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, quản lý nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Xuân Thượng ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Truyền thống văn hiến ở quê hương Xuân Thượng

          Xã Xuân Thượng  nằm phía Bắc của huyện Xuân Trường thuộc vùng đồng bằng Châu thổ Sông Hồng cách trung tâm huyện 5km. Có diện tích tự nhiên 431,43 ha, với mật độ dân số 1.738 người/km2 xã có 9 xóm, người dân Xuân Thượng có truyền thống hiếu học, lao động cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo. Đảng bộ xã có trên 300 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Trên địa bàn xã hiện có 01 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Xuân Thượng là vùng quê cách mạng; Chi bộ Đảng thành lập tháng 3 năm 1947, nhân dân Xuân Thượng giàu lòng yêu nước, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột, chống giặc ngoại xâm. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Xuân Thượng đã đóng góp sức người, sức của để cùng với nhân dân cả nước kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Kết thúc chiến tranh, toàn xã có 175 liệt sĩ, 46 thương binh, 40 bệnh binh, 19 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cùng hàng nghìn người có công với cách mạng và được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3 cho cán bộ và nhân dân xã Xuân Thượng “đã làm tốt công tác động viên tuyển quân góp phần xây dựng quân đội đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

          Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thượng đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

          Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

          Nhận thức sâu sắc quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt”, Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xã đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp uỷ các cấp; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ luôn coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác phát triển và xây dựng chi bộ Đảng luôn được quan tâm, chỉ đạo. Những ngày đầu thành lập, Đảng bộ xã mới chỉ có 04 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã có 331 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó 09 chi bộ nông nghiệp, 03 chi bộ giáo dục và 01 chi bộ công an, thể hiện bước trưởng thành nhanh chóng của tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Trên chặng đường mới, Đảng bộ xã Xuân Thượng tiếp tục triển khai tốt công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương. 
          Công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị địa phương để triển khai các chương trình công tác, củng cố tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp vào sự phát triển chung của xã

Phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng, thế mạnh

          Cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế. Từ xã thuần nông, đến nay Xuân Thượng đã vươn lên phát triển theo hướng CN-TTCN. Từ chỗ chỉ có 03 doanh nghiệp năm 1997, đến nay toàn xã đã có trên 15 doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài xã và hàng trăm hộ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 700 lao động với thu nhập khá. Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2021 đạt 55,6 tỷ đồng, tăng gần 46 lần so với năm 2000. Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của xã đã giảm từ 67,2% năm 1997 xuống còn 23,5% hiện nay; trong khi đó cơ cấu công nghiệp, xây dựng tăng từ 16,8% lên 45,2%. Tính đến hết năm 2021, quy mô kinh tế của huyện đã tăng gần 10 lần so với năm 2000. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10% mỗi năm. Thu ngân sách nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới xã Xuân Thượng đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

          Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của Xuân Thượng. Sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, gắn với việc xây dựng NTM, xã đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, tiến tới sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp. Từ đó, các phương thức sản xuất mới gắn với việc tích tụ ruộng đất và chuyển đổi cây trồng trên đất hai lúa kém hiệu quả được mở rộng, thu hút nhiều hộ nông dân cùng một số doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, khoa học công nghệ tham gia. 

          Xây dựng NTM là nhiệm vụ được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã đặc biệt quan tâm. Sau hơn 10 năm triển khai với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân với cách làm sáng tạo, có bước đi phù hợp nên đạt kết quả tốt. Đến  năm 2013 xã đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2020 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, năm 2022 xã được công nhận xã NTM Kiểu mẫu.  

          Cùng với việc phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực giáo dục là thế mạnh vốn có được duy trì, nuôi dưỡng từ nhiều năm nay. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên; bồi dưỡng học sinh giỏi; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp được xã quan tâm, đầu tư. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, bảo đảm thực chất, đồng đều ở các cấp học, bậc học. Hằng năm, có từ 99% đến 100% học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó trên 80% số học sinh vào học THPT các loại hình. Học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 95% và có nhiều em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Hoạt động văn hóa, xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nền nếp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 

          Đạt được những thành tựu trên là do xã Xuân Thượng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của tỉnh và của huyện. Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên đón nhận những đóng góp hiệu quả của bà con quê hương đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là những nguồn lực cho sự phát triển của Xuân Thượng trong thời gia vừa qua. 

          Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Xuân Thượng tiếp tục tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội; tập trung khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng quê hương Xuân Thượng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Đồng chí: Phạm Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thượng.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thượng- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thượng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang