image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
anh tin bai
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA UBND XÃ:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA UBND XÃ:

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

anh tin bai

* LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

anh tin bai

*CÔNG CHỨC UBND XÃ:

 

  

 

 

  

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ XUÂN THƯỢNG NHIỆM KỲ 2021- 2026:

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN UBND XÃ NHIỆM NHIỆM KỲ 2021 -2026:

  

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thượng- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thượng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang