image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 1 652
  • Tất cả: 111109
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA UBND XÃ:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA UBND XÃ:

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

anh tin bai

* LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

anh tin bai

*CÔNG CHỨC UBND XÃ:

 

  

 

 

  

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ XUÂN THƯỢNG NHIỆM KỲ 2021- 2026:

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN UBND XÃ NHIỆM NHIỆM KỲ 2021 -2026:

  

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thượng- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thượng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang